bài viết gần đây

36 GIỜ XÂY DỰNG ĐỘI CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH DELTA

2016 – Một năm với khá nhiều biến động nhân sự trong nhà Delta. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa các thành viên với nhau cũng như giữa các thành viên với tổ chức. Chính vì vậy, với mong muốn đẩy cao tính tự quyết và tinh thần lãnh đạo, BOD của Delta đã quyết định lấy “Play with leadership and ownership” làm chủ đề cho chuyến…
Đọc thêm...

Bản tin

Powered by MailChimp