bài viết gần đây

[TEAM BUILDING] THE BEST MEMORY OF REACH

Reachers: một quần thể thuộc họ Vuông, có tập tính bầy đàn, cày hết sức, điên hết mình. Bạn biết chăng, có một Đà Lạt rất khác trong lòng mỗi Reacher, đó là Đà Lạt của tiếng cười, của sẻ chia, sự công tâm và tinh thần đồng đội. Tháng 9 mộng mơ, Đà Lạt đón Reachers bằng một cơn mưa thu rơi tầm tã. Ấy vậy mà tiếng cười của Reachers vẫn luôn…
Đọc thêm...

Bản tin

Powered by MailChimp